Platssamverkan & Forumsidor

Platssamverkan "Blåkulla" Hagalund

Det övergripande syftet med Platssamverkan Hagalund är att skapa ett säkert, tryggt och attraktivt Hagalund.

Platssamverkan Hagalund strävar efter att Hagalund ska vara en säker och trygg stadsdel. Det omfattar att arbeta för en inkluderande och lättillgänglig fysisk miljö som gör Hagalund attraktivt att bo och verka i.

Ett fördelaktigt läge, goda kommunikationer, närhet till service, livet mellan husen och en trevlig miljö ska göra Hagalund till en plats dit människor dessutom väljer att flytta och bo kvar.

Platssamverkan Hagalund omfattar det område som ofta benämns ”Blåkulla”. Området redovisas i kartbilaga.

Vinterhållning 2020
Halkbekämpning
Situationsplan
Kommande viktiga datum
3 jun
HSFF Styrelsemöte
Datum 2020.06.03 11:00 am - 12:30 pm
15 jun
Styrgruppsmöte, Platssamverkan (4) SAF Föreningslokal
2020.06.15 1:00 pm - 3:00 pm
Styrgruppsmöte, Platssamverkan (4)
Datum 2020.06.15 1:00 pm - 3:00 pm
1 jul
HSFF Styrelsemöte
Datum 2020.07.01 11:00 am - 12:30 pm
5 aug
HSFF Styrelsemöte
Datum 2020.08.05 11:00 am - 12:30 pm
2 sep
HSFF Styrelsemöte
Datum 2020.09.02 11:00 am - 12:30 pm
Månadskalender