Solnabostäder

Solnabostder 022

Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse som tillsammans med det helägda dotterbolag Solnabostäder äger ca 3800 lägenheter och ca 200 lokaler i fastigheter runt om i Solna.

Solnabostäders kärnverksamhet är att äga, förvalta och hyra ut bostäder med hyressättning efter allmännyttiga principer, vilket innebär en långsiktig självkostnad.

I ökande omfattning bygger vi även bostäder och lokaler med utpräglad samhällsnytta, som t.ex. gruppboenden för personer med särskilda behov, förskolor och särskolor. 

Solnabostder_005.png

Var i Hagalund ?

Fastighetskartor

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
Slider

Fastigheter

Kv Nordan18

Beteckning: Nordan 18
Adress: Hagalundsgatan
Byggnadsår: 1971
Antal lägenheter: 220 st
Antal bygnader: 1 st
Byggnad:  Bostadshus
Lghstorlekar: 1 - 5 rum och kök
Våningar: 13 st
   
Fastighetsrapport Metria Download

Kv Nordan19

Beteckning: Nordan 19
Adress: Hagalundsgatan
Byggnadsår: 1971
Antal bygnader: 1 st
Byggnad: Servicebyggnad
   
Fastighetsrapport Metria Download

Kv Nordan 20

Beteckning: Nordan 20
Adress: Hagalundsgatan
Byggnadsår: 1971
Antal bygnader: 1 st
Byggnad:  Bostadshus
Lghstorlekar: 1 - 5 rum och kök
Våningar: 13 st
   
Fastighetsrapport Metria Download

Kv Nordan 22

Beteckning: Nordan 22
Adress: Hagalundsgatan
Byggnadsår: 1971
Antal bygnader: 1 st
Byggnad:  Servicebyggnad
   
Fastighetsrapport Metria Download

Kv Sunnan 15

Beteckning: Sunnan 15
Adress: Hagalundsgatan
Byggnadsår: 1971
Antal bygnader: 1 st
Byggnad: Servicehus
   
Fastighetsrapport Metria Download