Medlemmar

Föreningens medlemmar finns inom kvarteren Nordan 18-25 och Sunnan 10-24 på ömse sidor om Hagalundsgatan i stadsdelen Hagalund, i Solna stad. Medlemmarna är fastighetsägare såväl bostadsföretag som bostadsrättsföreningar. Fastighetsägarna inom markeringen på bilden bildade en samfällighetsförening 1976. Samfällighetens anläggning finns inom det grönmarkerade området.

Rikshem Nordan
Solnabostäder
Brf Hagalunden
Solna stad
Brf Kyrkbacken
Svenska kyrkan
Brf HSB Blåkulla
Rikshem Solnanord