Trappor

Samfälligheten ansvarar för underhåll och vinterhållning av 6 stycken trappor i anslutning till de tre gångbroarna som förbinder kvarteren Nordan och Sunnan över Hagalundsgatan i stadsdelen Hagalund i Solna Stad.
Objektbeskrivning

Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.
 

Beskrivning: ytskikt/beläggning trappsteg, trappräcken, och sparkplåtar, ytskikt konstruktion.

 

Trappornas placering inom samfällighetens anläggningsområde

Trapprenovering

Före renovering
Trappavsats
Trappavsats nytt underlag
Efter renovering
Trappavsats
Ny tvättad trappa 2015