Trappor

Samfälligheten ansvarar för underhåll och vinterhållning av 6 stycken gångbro trappor i anslutning till de tre gångbroarna(röd markering) som förbinder kvarteren Nordan och Sunnan över Hagalundsgatan i stadsdelen Hagalund i Solna Stad. Ytterligare 4 stycken trappor som sköts under vinterhalvåret (blåmarkering).

Objektbeskrivning

Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.
 

Beskrivning: ytskikt/beläggning trappsteg, trappräcken, och sparkplåtar, ytskikt konstruktion.

 

Trappornas placering inom samfällighetens anläggningsområde

Trapprenovering

Före renovering
Trappavsats
Trappavsats nytt tätskikt
Efter renovering
Trappavsats
Tvättad trappa 2015