Loftgångar

Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av två stycken loftgångar. Den ena går i det övre centrumplanet mellan Hagalundsgatan 11 - 25. Den andra loftgången går i det övre planet av Sunnan skolan.
Objektbeskrivning

 Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.

Beskrivning: Ytskikt/beläggning, tak, takkonstruktion, loftgångsräcken, trappa, belysningsarmaturer, dagvattenbrunnar, hängrännor, stuprör, papperskorgar, askkoppar.

 

loftgng_-ss_1024.jpg
Loftgång_Takrenovering_2019-10-24_005.jpg
Loftgång_Ommålning_2016_07_002.jpg
20180925_124346.jpg