Trappor

Samfälligheten ansvarar för underhåll och vinterhållning av 6 stycken trappor i anslutning till de tre gångbroarna som förbinder kvarteren Nordan och Sunnan över Hagalundsgatan i stadsdelen Hagalund i Solna Stad.
Objektbeskrivning

Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.
 

Beskrivning: ytskikt/beläggning trappsteg, trappräcken, och sparkplåtar, ytskikt konstruktion.

 

Trappornas placering inom samfällighetens anläggningsområde

Trapprenovering 2014

Ett omfattnade och mycket behövligt renoveringsarbete genomfördes av 5 st gångbrotrappor dvs de trappor som förbinder gatumarken med gångbroplanet. De stora problemmet med gångbrotrappornas trappavsatser var att vatten rann ner mellan trappavsatsens plattor och in i det angränsande huset. En annan anledning var att trappavsatsernas plattor efter snart 40 år började ligga mycket ojämnt . Arbetet utfördes under 2014 enligt nedan:
 
Rivning av granit ytor viloplan, Bilning av skadad betongvägg, Urschaktning av viloplansyta, Montering av fuktspärr, Återfyllnad samt packning av nya fyllnads och sättmassor, Återmontering av granitsten viloplan med ny justering för avrinning, kompletterande gjutning av sarg för trappräcke, Slutstädning samt fogning av plattor.
Före renovering
Före renovering
Trappavsats
Trappavsats
Trappavsats nytt underlag
Trappavsats nytt underlag
Efter renovering
Efter renovering
Trappavsats
Trappavsats
Ny tvättad trappa 2015
Ny tvättad trappa 2015