Loftgångar

Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av två stycken loftgångar. Den ena går i det övre centrumplanet mellan Hagalundsgatan 11 - 25. Den andra loftgången går i det övre planet av Sunnan skolan.
Objektbeskrivning

 Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.

Beskrivning: Ytskikt/beläggning, tak, takkonstruktion, loftgångsräcken, trappa, belysningsarmaturer, dagvattenbrunnar, hängrännor, stuprör, papperskorgar, askkoppar.

 

Ommalning16_009.jpg
Ommalning16_003.jpg
Ommalning16_006.jpg
Ommalning16_008.jpg