Gångbroar

Föreningen ansvarar för underhåll, renhållning och vinterhållning av de tre gångbroar som går över Hagalundsgatan.

Objektbeskrivning
Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.
 

Beskrivning: Tak, takkonstruktion, gångbroräcken, belysning, ytbeläggning gångyta, dagvattenbrunnar, stuprör.

 

Gångbro_ommålning_02.jpg
Ommålning av gångbroar 2013
Ommålning av gångbroar

Hagalunds Samfällighetsförening startade ett renoveringsarbete i juli 2013 av de tre gångbroarna som går över Hagalundsgatan.

Gångbroarna och anslutande trappor till de tre gångbroarna samt centrumtrappan blev vattenblästrade, skrapade, grundmålade, täckmålade under månaderna juli till augusti. Svets- och smidesarbeten samt lagning av betongytor gjordes under samma period. 

Arbetet var omfattande med alla sina beståndsdelar  - Taköversida, takundersida, takyttersida, bjälkar - galvad stålkonstruktion, tvärs över taks undersida och längs med taks yttersida, räcken - galvad stålkonstruktion, betongbjälklag - framkant-sarg, trappa - trappräcken, galvad stålkonstruktion.
         

Gångbro_ommålning_07.jpg
Gångbro_ommålning_08.jpg
Gångbro_ommålning_12.jpg